title_5a929dffc9f445105586151519558143
title_5a929dffc9fc616882977301519558143
title_5a929dffca04010041315791519558143
title_5a929dffca0b02195965951519558143

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Missie en Visie

De SGB zet zich in om de unieke talenten van elke leerling en student te stimuleren. Dit gebeurt door een omgeving te creëren, waarin de leerling/student zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu, toegerust op een dynamische samenleving. Een loopbaan op de SGB leidt tot een diploma en/of certificaat waarmee de leerling/student kan participeren in een vervolgopleiding, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Preparing students for success in a changing world                                  

Wat ons betreft zet SGB momenteel een grote stap vooruit. Binnen korte tijd (komende jaar of jaren) zien we een omslag naar moderne scholen die steeds meer aandacht hebben voor de ‘21st century skills’. Het gaat om vaardigheden als samenwerken, projectmatig werken, zelfverantwoordelijk leren, presenteren, debat en dialoog, ethiek en morele oordeelsvorming, etc. Wij vinden dit belangrijk, omdat we alle leerlingen ‘kritisch(er) willen leren denken’, zodat zij altijd een goed onderbouwde mening kunnen uiten. Dat betekent dat wij onderwijs bieden dat leerlingen hierin traint en op voorbereidt. Digitalisering, aantrekkelijker leren, onderwijzen en toetsen in een moderne setting zijn hierbij belangrijke speerpunten.

 

Daarnaast begint goed onderwijs met effectieve docenten. Effectieve docenten brengen leerlingen het vermogen bij om zaken ook eens vanuit het standpunt van iemand anders te bekijken; ze leren leerlingen inzicht te geven in de menselijke zwakheden, ze leren onrechtvaardigheid te onderscheiden van rechtvaardigheid en samen te werken. Ze leren leerlingen zelfbewust te zijn en zich te uiten in het bijzijn van anderen. Bij dit alles is kennis van zaken van groot belang omdat een kritische houding niet zonder die kennis kan. En dit is wat effectieve docenten binnen SGB dus doen naast het behalen van resultaten die tot diploma’s op verschillende niveaus leiden.

Binnen SGB is onder collega’s het van en met elkaar leren, het delen van ‘good practices’ en het managen van verwachtingen naar elkaar toe belangrijk.

 

 

Scholengemeenschap Bonaire

Telefoon (+599) 717 81 20 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…