title_5a929e156f58816411799351519558165
title_5a929e156f63913023811171519558165
title_5a929e156f6dd13043819681519558165
title_5a929e156f776432413321519558165

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders/verzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit en voldoen scholen aan wet- en regelgeving.

De inspectie van het onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten.

Toezicht vanuit Europees Nederland

Het onderwijs op Bonaire staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Caribisch+Nederland

 

Inspectierapporten SGB

De SGB is volop in beweging en mede met hulp van het ministerie van onderwijs wordt er hard gewerkt aan verbeterplannen. Het uiteindelijke doel is dat in 2017 - 2018 de onderwijskwaliteit van de SGB op een naar Nederlandse en Caribische maatstaven aanvaardbaar niveau is. Om dit proces te monitoren komt de onderwijsinspectie tweemaal per jaar op bezoek en wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Een overzicht van alle rapporten zijn terug te vinden op Onderwijsinspectie rapporten Caribisch Nederland.  http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/caribisch-nederland

 

 

Scholengemeenschap Bonaire

Telefoon (+599) 717 81 20 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…