title_5a929ecdd94e615316863171519558349
title_5a929ecdd955d11593494511519558349
title_5a929ecdd95c93456534971519558349
title_5a929ecdd96357110401881519558349

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

PERSBERICHT 20 maart 2017

Stand van zaken nieuwbouw- en renovatieprojecten van de SGB
 
MBO
Het MBO project is weer opgestart!
Medio mei dit jaar komt de architect naar Bonaire en zullen er weer gesprekken ingepland worden om het ontwerp te bespreken.
 
VMBO en Speciale lesplaatsen
Het Programma van Eisen is afgerond door de algemeen directeur, de unitdirecteur VMBO en de unitdirecteur SLP. Deze ligt ter besluitvorming bij OCW, OLB en SGB. Hierna zal de aanbesteding van diensten worden opgestart om een architect te selecteren. Dit duurt ongeveer zes maanden en betekent dat we tegen het einde van dit kalenderjaar een architect hebben plus het ontwerptraject kunnen opstarten. Zodra de besluitvorming heeft plaatsgevonden zal er een presentatie worden gegeven aan de docenten van het VMBO en SLP om plannen toe te lichten.
 
Gymzalen
De bouw van de gymzalen loopt volgens planning. De verwachting is dat het gebouw medio november 2017 opgeleverd zal worden. Hierna zal de inrichting aangebracht worden (touwen, ringen, etc.), alvorens de gymzalen, medio januari 2018, in gebruik genomen kunnen worden.
Het buitensportveld valt buiten het project renovatie gymzalen. Het Bestuur van de SGB heeft echter wel een ontwerp laten maken voor het buitensportveld. Momenteel wordt onderzocht hoe het benodigde budget voor realisatie van het buitensportveld (met overkapping) bij elkaar gebracht kan worden. In relatie hiermee wordt gezocht naar sponsorgelden. Leerlingen/Studenten bouw zullen in ieder geval hun steentje bijdragen!
 
Liseo MAVO + HAVO
De uitbreiding wordt gebouwd door VOF BonNed – Haafkes VOF (dezelfde aannemer als de gymzalen). De architect en de directievoering wordt verzorgd door een samenwerking tussen Jacobs Architecten en Atelier PRO.
 
Tussen nu en de grote vakantie zullen de eerste werkzaamheden plaats gaan vinden, zoals het inrichten van de bouwplaats en het voorbereiden voor het realiseren van de fundering.
 
De bouw zal enige overlast gaan geven bij het bestaande deel van het Liseo. Hiervoor vragen we om begrip. Voor klachten of vragen over de bouw kunt u zich richten tot de unitdirecteur. De verwachting is dat medio augustus 2018 het gebouw opgeleverd gaat worden.

 

------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT 9 december 2016

Herbouw gymzalen voor Scholengemeenschap Bonaire

Met het omver gooien van de oude kleedruimtes werd afgelopen vrijdag 9 december 2016 de herbouw van de gymzalen van Scholengemeenschap Bonaire (SGB) aan de Kaya Frater Odulfinus in gang gezet.

Door de slechte staat van de constructie was herbouw van de sportruimten noodzakelijk. De twee zalen worden tot op vloerniveau gesloopt en opnieuw opgebouwd. De kleedruimtes worden volledig vernieuwd. De nieuwe zalen worden op een natuurlijke wijze geventileerd. Dat wil zeggen dat er geen airco wordt toegepast maar dat het gebouw zo is ontworpen dat de wind de warmte kan afvoeren. Voor een betere akoestiek zijn geluidsabsorberende materialen in de zalen verwerkt.

De vernieuwde sportruimtes worden naar verwachting medio november 2017 opgeleverd. De upgrading van het buitensportveld wordt door de school zelf opgepakt. Andere geplande huisvestingsprojecten voor de SGB zijn de uitbreiding van het Liseo Boneriano op de Kaya Amsterdam, zodat hier de mavo, havo en vwo kunnen worden gehuisvest. En de renovatie/nieuwbouw van de huisvesting van vmbo, mbo en -SLP aan de Kaya Frater Odulfinus.

Bovengenoemde projecten voor de SGB  zijn onderdeel van het onderwijshuisvestingsplan voor Bonaire, dat door het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gezamenlijk wordt gefinancierd. Rijks Vastgoed Bedrijf coördineert namens het Openbaar Lichaam Bonaire en OCW de uitvoering van de verschillende projecten die onderdeel vormen van dit plan. Eerder gerealiseerde onderwijshuisvestingsprojecten elders op Bonaire zijn de renovatie van de San Bernardo School in 2014,  de nieuwbouw voor de Strea Briante (voorheen Watapana) school en de nieuwbouw voor Skol Amplio Papa Cornes.

Voor de herbouw van de SGB gymzalen wordt samengewerkt met aannemersbedrijf Bonned Haafkes VOF en het ontwerp is van Streefkerk Architects & Consultants in samenwerking met DMV Architecten.

title_5a929ecdb992311760846141519558349
title_5a929ecdb99c615740411701519558349
title_5a929ecdb9a5717863302981519558349
title_5a929ecdb9adf14124320261519558349
title_5a929ecdb9b6420157585471519558349
title_5a929ecdb9bea15859586591519558349
title_5a929ecdb9c731852152001519558349
title_5a929ecdb9d029611259711519558349

 

Scholengemeenschap Bonaire

Telefoon (+599) 717 81 20 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…