title_5a929ce4851da4743780111519557860
title_5a929ce48526e5389975921519557860
title_5a929ce4852e918536891641519557860
title_5a929ce485363170104351519557860

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Samenwerking

Scholengemeenschap Bonaire werkt met verschillende organisaties samen.

EOZ

Het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) is een in augustus 2011 door de samenwerkende scholen op Bonaire opgezette stichting. Het EOZ biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Ook de SGB maakt er gebruik van de diensten van het EOZ.

 

OLB (Openbaar Lichaam Bonaire)

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. U kunt hier bijvoorbeeld terecht als u meer wil weten over de leerplicht,  studiefinanciering, schooltransport en andere zaken zoals zorg en welzijn, economie, werk etc. Voor meer informatie: www.bonairegov.com.

 

OCW 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds 10 oktober 2010 verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op de eilanden. Dat betekent dat de scholen in Caribisch Nederland onderdeel zijn van het onderwijssysteem van Nederland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Sinds 1 augustus 2011 gelden de Caribisch Nederlandse Onderwijswetten. De inhoudelijke veranderingen worden voor het onderwijs geleidelijk doorgevoerd. Voor meer informatie: www.rijksdienstcn.com/onderwijs.

 

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij

De missie van Jeugd en Gezin is dat elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien, leert wat zijn talenten zijn, plezier kan maken, leert bij te dragen aan de maatschappij, en goed voorbereid is op zijn toekomst. Door middel van Centra voor Jeugd en Gezin en door vrije tijd programma’s wordt gewerkt aan preventieve zorg. Voor situaties waarin de ontwikkeling van kinderen in de knel komt, wordt curatieve zorg aangeboden. Voor meer informatie: www.rijksdienstcn.com/jeugdzorg-en-gezinsvoogdij.

 

FORMA

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en of onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

Het opleidingscentrum FORMA biedt zowel voltijd als deeltijd op de volgende gebieden opleidingen aan:

  • Alfabetisering
  • Sociale Kanstrajecten Jongeren/ Algemene vormingstrajecten Volwassenen (SKJ)
  • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO niveau 1)
  • Vakcursussen en talencursussen (in samenwerking en op aanvraag van derden)

De opzet van deze trajecten en toekomstige trajecten gebeurt in nauw overleg met Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en de arbeidsmarkt van Bonaire zodat doorstroming mogelijk is. Voor meer informatie: www.fundashonforma.com.

 

ROA

De Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA Caribisch Nederland) is een stichting die in 2012 is opgericht en die ervoor moet zorgdragen dat het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in Caribisch Nederland goed op elkaar aansluiten. De ROA Caribisch Nederland heeft haar hoofdkantoor op Bonaire maar is ook actief op Saba en Sint Eustatius.

Studenten die beroepsopleidingen volgen moeten op een bepaald moment stage gaan lopen bij erkende leerbedrijven. Het erkennen van deze leerbedrijven is een van de taken van ROA Caribisch Nederland. Voor meer informatie: www.roacn.com.

 

Ban Bonairu Bek

De stichting Ban Boneiru Bèk is opgericht op 22 februari 2007 door mevrouw Celia Fernandes Pedra. De belangrijkste beweegreden is: “De bedreiging van een onevenwichtige bevolkingsgroei op Bonaire.” Ban Boneiru Bèk ziet het stimuleren van de Caribische Nederlanders om terug te keren als een oplossing hiervoor.

De Caribische Nederlanders, maar ook mensen die Bonaire een warm hart toedragen en de cultuur en taal kennen, wil BanBoneiruBek stimuleren om (terug) te komen zoals bijvoorbeeld:

  • Afgestudeerde studenten, hoogopgeleide mensen;
  • Vakmensen, middenkader, mensen met veel kennis en ervaring;
  • Gepensioneerden;
  • Jonge enthousiaste mensen;
  • Startende ondernemers.

Elk jaar organiseert Ban Bonaire Bek de studie- en beroepenmarkt.

Voor meer informatie: www.banboneirubek.com

 

Bronnen: teksten zijn voor een groot gedeelte overgenomen van bovenstaande organisaties.

 

 

Scholengemeenschap Bonaire

Telefoon (+599) 717 81 20 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…